“Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć!”


Specjalizujemy się w przygotowaniu projektów do pozyskania finansowania w formie dotacji bądź w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Naszymi głównymi Klientami były polskie Gminy i Miasta, ale także obsługiwaliśmy zakłady komunalne, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie, instytucje kultury oraz firmy prywatne. Wspieramy naszych Klientów  ponad 13-cie lat , a ilość wykonanych wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności, czy też dokumentów planistycznych dawno przekroczyła liczbę 1000.

Jako przedstawiciel Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej organizowaliśmy seminaria inwestycyjne dla polskich gmin w Ambasadzie RP w Wielkiej Brytanii, jako prelegenci uczestniczyliśmy w wielu konferencjach i debatach dotyczących rozwoju polskich samorządów.

Przez te wszystkie lata pracowaliśmy dla ponad 300 Gmin i Miast w całej Polsce pozyskując dotacje praktycznie ze wszystkich Programów i Mechanizmów.

Jesteśmy zespołem, który dobrze się rozumie, i który jest świadomy swoich umiejętności i doświadczeń…