“Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć!”

Długofalowe planowanie rozwoju gminy ma istotne znaczenie dla ukierunkowania bieżącej działalności jej samorządu, instytucji i organizacji gospodarczych. By rozwiązywać zaistniałe problemy ekologiczne, społeczne, gospodarcze i techniczne, niezbędne jest właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów. Rozwój wszystkich tych sfer gospodarowania przy poszanowaniu środowiska naturalnego, daje gwarancje pełnego rozwoju gminy, przyjaznego środowisku i ludziom, rozwoju zrównoważonego.

By sprostać temu zadaniu proponujemy Państwu przygotowanie dokumentów planistycznych. Nasze bogate doświadczenie pozwala przyspieszyć pracę i doprowadzić w krótkim okresie do przyjęcia Dokumentu przez odpowiednie władze.

Przygotowujemy i aktualizujemy:

  • Program Rewitalizacji zgodnia z Ustawą o Rewitalizacji z dnia 09.10.2015r. lub Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju z dnia 03.07.2015r.
  • Program Rozwoju Gminy, wymagany ustawowo
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, wymagana ustawowo
  • Program Ochrony Środowiska, wymagany ustawowo
  • Program Gospodarki Wodno-Ściekowej, ważny w kontekście nowej ustawy Prawo Wodne w związku z Dyrektywą Wodną UE 2000/60/WE

 

Jedno zawsze warto pamiętać: najistotniejszą cechą rozwoju jest ciągła zmiana...