“Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć!”

Aktualności

1
05 09 2016
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kobylanka na lata 2016-2022

1 września br. podpisaliśmy umowę na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kobylanka na lata 2016-2022. Koncepcja działań rewitalizacyjnych będzie się opierała o działania związane z rozwojem gospodarczym i społecznym, z uwzględnieniem możliwości podnoszenia walorów turystycznych m.in takich miejscowości jak Rekowo, w roku 1173 przekazaną Opactwu Cystersów w Kolbaczu, jedną z niewielu polskich wsi z czytelną formą okolnicy.

05 09 2016
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Koluszki

11 sierpnia br. AWIL zawarł umowę na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Koluszki na lata 2016-2022. Miasto, z najdłuższym w Polsce kolejowym przejściem podziemnym, zamierza pozyskać wsparcie na zadania rewitalizacyjne skupione wokół podnoszenia standardu życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych.

22 07 2016
Program Rewitalizacji dla Gminy Rymań na lata 2016-2022

18 lipca br. podpisaliśmy umowę na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rymań na lata 2016-2022. Gmina położona na Równinie Gryfickiej zamierza pozyskać wsparcie na zadania rewitalizacyjne skupione wokół podnoszenia standardu życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych.

14 07 2016
Program Rewitalizacji Gminy Lubasz na lata 2016-2022

13 lipca br. rozpoczeliśmy prace związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Lubasz na lata 2016-2022. Gmina położona w powiecie trzcianecko-czarnkowskim zamierza pozyskać wsparcie na zadania rewitalizacyjne skupione wokół podnoszenia standardu życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury, terenów rekreacyjnych oraz turystycznych.

27 06 2016
Program Rewitalizacji Gminy Damasławek na lata 2016-2022

23 czerwca br. rozpoczeliśmy prace związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Damasławek na lata 2016-2022. Gmina, leżąca na Pojezierzu Chodzieskim, w regionie kulturowym Pałuki, zamierza pozyskać wsparcie na zadania rewitalizacyjne skupione wokół podnoszenia standardu życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury oraz terenów turystycznych.

27 06 2016
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Andrespol na lata 2016-2022

24 czerwca br. podpisaliśmy umowę na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrespol na lata 2016-2022. Gmina zamierza pozyskać wsparcie na zadania rewitalizacyjne skupione wokół podnoszenia standardu życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych. Andrespol stanowi podmiejski ośrodek wypoczynkowy, szybko rozwijający się i zmieniający się w podłódzką, dobrze utrzymaną miejscowość. Planowane działania rewitalizacyjne dodatkowo wspomogą ten wizerunek.

21 06 2016
Program Rewitalizacji Gminy Kraszewice na lata 2016-2022

14 czerwca br. rozpoczeliśmy prace związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Kraszewice na lata 2016-2022. Gmina zamierza pozyskać wsparcie na zadania rewitalizacyjne skupione wokół podnoszenia standardu życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury, terenów rekreacyjnych oraz turystycznych.

16 06 2016
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Godziesze Wielkie

24 maja br. podpisaliśmy umowę na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016-2022. Koncepcja działań rewitalizacyjnych będzie się opierała o działania  związane z pobudzeniem lokalnej turystyki oraz rozwojem społeczno-gospodarczym.

16 06 2016
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

20 maja br. AWIL zawarł umowę na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2022. Miasto zamierza pozyskać wsparcie na zadania rewitalizacyjne skupione wokół podnoszenia standardu życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych.

16 06 2016
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Piaski

19 maja br. podpisano umowę z Gminą Piaski na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022r. Koncepcja działań rewitalizacyjnych skupiona będzie wokół integracji społecznej mieszkańców oraz rozbudowie infrastruktury niskoemisyjnej.

16 06 2016
Program Rozwoju Gminy Kotlin

18 maja br. rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem Programu Rozwoju Gminy Kotlin na lata 2016-2022, który jako dokument o charakterze inwestycyjno-wdrożeniowym wskazuje inwestycje z obszarów, z których Gmina Kotlin będzie starała się pozyskać środki unijne na ich realizację.

16 06 2016
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Babiak

17 maja br. podpisaliśmy umowę na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Babiak na lata 2016-2022. Koncepcja działań rewitalizacyjnych będzie się opierała o działania związane z rozwojem gospodarczym i społecznym, z uwzględnieniem możliwości odzyskania przez miejscowość Babiak praw miejskich.

16 06 2016
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krajenka

13 maja br.  podpisaliśmy umowę na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krajenka na lata 2016-2022.  Miasto zamierza pozyskać wsparcie na zadania rewitalizacyjne skupione wokół podnoszenia standardu życia mieszkańców poprzez rozwój gospodarczy i społeczny, a także modernizację infrastruktury miejskiej oraz infrastruktury na terenach wiejskich.

16 06 2016
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łobżenica

13 maja br. zawarliśmy umowę z Miastem I Gminą Łobżenica na opracowanie Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022. Miasto zamierza pozyskać wsparcie na zadania rewitalizacyjne skupione wokół podnoszenia walorów turystycznych obszaru Gminy położonej w historycznej krainie Krajna, gdzie do dziś można znaleźć wpływy kultur wielbarskiej, przeworskiej oraz łużyckiej. Z uwagi na aktywność lokalnych środowisk Gmina zakłada przy opracowaniu Programu znaczący udział mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych.

16 06 2016
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czarnków

23 marca br. podpisano umowę pomiędzy AWIL a Gminą Czarnków na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022. Działania rewitalizacyjne skupione będą na podnoszeniu standardu życia poprzez rozwój infrastruktury oraz wsparcie działań społecznych na obszarach rewitalizacji.

16 06 2016
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wronki

22 marca br. podpisaliśmy umowę na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wronki na lata 2016-2022. Koncepcja działań rewitalizacyjnych będzie się opierała o działania związane z rozwojem gospodarczym, społecznym oraz modernizacją lokalnej infrastruktury.

16 06 2016
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamocin

4 stycznia br. zawarliśmy umowę z Miastem i Gminą Szamocin na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022. Miasto położone na skraju pojezierza Pojezierza Chodzieskiego zamierza działania rewitalizacyjne oprzeć na koncepcji rozwoju turystyki oraz modernizacji infrastruktury miejskiej.

16 06 2016
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz

11 grudnia 2015r. podpisaliśmy umowę na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i  Gminy Gołańcz na lata 2016-2022. Koncepcja działań rewitalizacyjnych będzie się opierała o działania związane z pobudzeniem aktywności środowisk lokalnych oraz poprawę jakości życia lokalnych wspólnot.